მთავარი > ჩვენს შესახებ
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სასწავლო ცენტრი
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობა და მეთოდურ, სასწავლო და სხვა რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლების თანამედროვე მიდგომების პოპულარიზაცია, საგანთშორისი კავშირების ვიზუალიზაცია. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროცესში ეფექტურად და ეფექტიანად გამოყენების დემონსტრირება და დანერგვის ხელშეწყობა. ”საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” აღნიშნულ პროგრამას 2005 წლიდან, უკვე მე-10 წელია, ახორციელებს. ამ პერიოდის განმავლობაში ეს პროგრამა გაიარა 140-მა სტუდენტმა, საიდანაც სსე-ში დასაქმდა დაახლოებით 100-მდე კურსდამთავრებული. სსე-ის სასწავლო ცენტრი ახალგაზრდა ინჟინერთა სწავლება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების გასავლელად სტუდენტთა ახალ ნაკადს 2016 წლის შემოდგომაზე მიიღებს. სასწავლო ცენტრის მიზანია მოახდინოს სასწავლო და სხვა რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლების თანამედროვე მიდგომების პოპულარიზაცია, საგანთშორისი კავშირების ვიზუალიზაცია. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროცესში ეფექტურად და ეფექტიანად გამოყენების დემონსტრირება და დანერგვის ხელშეწყობა.
ჩვენი ლექტორები