მთავარი > სიახლეები
       
ახალი სასწავლო პროგრამა


  08/23/2019

კურსის მიზანია ტექნიკური და არატექნიკური პროფილის პერსონალისათვის ზოგადი ცოდნის გაღრმავება ენერგეტიკის შესახებ, მათ შორის:ელ. ენერგიის წარმოების, გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის საფუძვლების შესწავლა და ენერგეტიკულ ობიექტებზე გადაადგილებისა და სხვადასხვა სამუშაოების უსაფრთხოდ შესასრულებლად საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენა.
ჩვენი ლექტორები