მთავარი > სიახლეები
       
პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები


  08/23/2019

სასწავლო ცენტრში ამ ეტაპზე დანერგილია პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ექვსი სასწავლო პროგრამა: 1. მორიგე-ოპერატიული პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი; 2. ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციის ინტენსიური სასწავლო კურსი; 3. სარელეო დაცვის და ავტომატიკის ინტენსიური სასწავლო კურსი; 4. ქვესადგურების ექსპლოატაციის სასწავლო კურსი; 5. ზოგადი ენერგეტიკა ტექნიკური პროფილის პერსონალისათვის; 6. ზოგადი ენერგეტიკა არატექნიკური პროფილის პერსონალისათვის.
ჩვენი ლექტორები