მთავარი > სასწავლო პროგრამები
       
ახალგაზრდა სპეციალისტების გადამზადების პროგრამა


ყოველწლიურად კომპანიის სასწავლო ცენტრში საბუთები შეაქვს 60-70 სტუდენტს, რომელთაგანაც გამოცდებისა და გასაუბრების ჩატარების შემდეგ შეირჩევა გარკვეული რაოდენობის ახალგაზრდა, რომლებიც გადიან გადამზადებას სასწავლო ცენტრში 10 თვიანი სასწავლო პროგრამით, სწავლების დასრულების შემდგომ ყველა წარმატებული კურსდამთავრებული საქმდება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში.
ჩვენი ლექტორები