მთავარი > სასწავლო პროგრამები
       
თანამშრომლების გადამზადების პროგრამები


ბოლო სამი წლის განმავლობაში, კომპანიის სასწავლო ცენტრში სწავლება-გადამზადების კურსი 716 თანამშრომელმა გაიარა. სასწავლო პროგრამების გადახედვა და ხელახალი დამტკიცება ხდება ყოველწლიურად
ჩვენი ლექტორები