მთავარი > სასწავლო ინფრასტრუქტურა
სასწავლო ოთახები


საქართველოს სახელმწიფო ელეტროსისტემას აქვს თანამედროვე სასწავლო ოთახები, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი
ჩვენი ლექტორები