მთავარი > სასწავლო ინფრასტრუქტურა
სასწავლო ლაბორატორია


საქართველოს სახელმწიფო ელეტროსისტემას აქვს თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია
ჩვენი ლექტორები